Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Zájmena 

Český jazyk – sloh

 • Dialog na základě obrazového materiálu – komiks

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G – úhel

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Člověk – svalová soustava, kůže

Informatika

 • Prezentace v powerpointu

Pracovní činnosti

 • Výroba přáníčka

Výtvarná výchova

 • Jarní tematika

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top