Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk

 • Stupňování přídavných jmen
 • Přídavná jména – shrnutí
 • Zájmena – druhy

Český jazyk – sloh

 • Referát – prezentace

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování
 • Slovní úlohy
 • G – kvádr

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Člověk

Informatika

 • Příprava prezentace v powerpointu

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k ději

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte přibalit v pondělí cvičební úbor, pokud si jej děti odnesly.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva
Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Stupňování přídavných jmen Desetinná čísla – procvičování Sousední státy ČR Člověk – původ a vývoj
Koncovky přídavných j. Dělení dvojciferným číslem Slovensko Znaky člověka
Zájmena – druhy G – Povrch krychle a kvádru Polsko Kostra
Zájmena – procvičování Slovensko – prezentace Kostra – procvič
Zájmena – procvičování 2 Polsko – prezentace Vývoj člověka – seřaď
 Stupňuj – kvíz Slovensko – procvič
Back To Top