Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk

 • Zájmena 
 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Myšlenková mapa – Jsme Evropané (PS str. 37, 38)

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • Matematický klokan – soutěž
 • G – úhel, osa úhlu

Vlastivěda

 • Česká republika
 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Dýchací soustava
 • Oběhová soustava

Informatika

 • Práce s textem a obrázkem
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Výroba velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Jarní tematika

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top