Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Řečnické cvičení
 • Zpráva

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Slované
 • Pověst x skutečnost, Staré pověsti české

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Informatika

 • Tisk výstupu, obrázek na PC

Pracovní činnosti

 • Hygiena při práci a bezpečnost při používání pracovních nástrojů; množení rostlin řízkováním

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění

Hudební výchova

 • Malá a velká písňová forma

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Základní hudebně pohybové vztahy

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o pravidelnou kontrolu pomůcek.
 • Na 7. 3. si donesou žáci cvičební úbor, měli doma na vyprání.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podstat. jmen rodu středního, rodu ženského; muž. rod: vzory, koncovky vzor pán, hrad, muž, stroj

Písemné násobení jednociferným činitelem, dvojciferným činitelem,

Germáni, Slované – prezentace, procvičování, video,

Ekosystém pole, živočichové,

 

Back To Top