Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk

 • Procvičování:  VS , koncovky a mluvnické kategorie podstatných jmen rodu středního a ženského

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Procvičování – převody jednotek, písemné násobení 1 a 2 cif. činitelem, písemné dělení

Vlastivěda

 • Opakování pravěk

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Muzikál Mrazík – Slezské divadlo Opava

Tělesná výchova

 • Opakování písní

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 2. – 3. 3.  – lyžařský kurz
 • V úterý 28. 2.  – divadlo Opava (jen děti, které nebudou lyžovat).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Podstatná jména – mluvnické kategorie, koncovky; VS,

Písemné dělení, písemné násobení 1, převody jednotek,

Nejstarší osídlení naší vlasti, rostliny na poli,

Back To Top