Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2.

 • 5. A
 • 686× přečteno

Český jazyk

 • Vzory přídavných jmen, pravopis koncovek přídavných jmen
 • Referáty o knihách

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů
 • Zdroj informací – výpisek

Anglický jazyk

 • What´s the time, please?
 • Předložka AT – time, ON – day

Matematika

 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Řešení slovních úloh
 • Shodné úsečky
 • Krychle a kvádr

Informatika

 • Práce s textem a obrázkem

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Životní prostředí člověka
 • Soustava opěrná

Pracovní činnosti

 • Využití textilií

Výtvarná výchova

 • Kreslené a plošné písmo, nápisy

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem
 • Jednoduchá písňová forma
 • Bedřich Smetana – ukázky z díla

Tělesná výchova

 • Gymnastika – kotoul vpřed a vzad
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top