Týdenní plán od 30. ledna do 3. února

 • 5. A
 • 578× přečteno

Český jazyk

 • Přídavná jména – vzory
 • Dramatizace pohádky
 • Zhlédnutí filmu – kino Mír Krnov

Český jazyk – sloh

 • Role mluvčího
 • Vyprávění pohádky

Anglický jazyk

 • TO HAVE
 • Předložky AT – time, ON – day

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání
 • Vlastnostri trojúhelníku

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Evropské státy a hlavní města

Přírodověda

 • Původ a vývoj člověka
 • DVD

Informatika

 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Šití jehelníčku

Výtvarná výchova

 • Základní tvary kresleného a plošného písma

Hudební výchova

 • Lidové tance
 • Doprovod na Orffovy nástroje
 • Poslech ukázek z CD

Tělesná výchova

 • Taneční kroky
 • Gymnastika- kotoul vpřed i vzad

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 31. ledna – pololetní vysvědčení, v pátek 3. února – pololetní volno.

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top