Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2.

 • 5. A
 • 546× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Text zpaměti – recitační soutěž
 • Dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva a opakování

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování
 • Vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR – Rakousko
 • Evropská unie, orientace na mapě

Přírodověda

 • Povrch těla
 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • Práce s textem – dokončení, zhodnocení materiálu

Pracovní činnosti

 • Dekorační kachle – sádra

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření různými nástroji – brčko apod.

Hudební výchova

 • Hudba a pohyb
 • Poslech ukázek
 • Nácvik písně s doprovodem na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Gymnastika – kotouly, stoj o rukou
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top