Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2012

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského a středního.
 • Slovní druhy.
 • Malý pracovní sešit, pokračování.
 • Učebnice str. 87-94.

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rohovor.

Český jazyka literatura

 • Společná četba.
 • Čítanka str. 79-84.

Anglický jazyk

 • Upevňování slovní zásoby.
 • Pracovní sešit str. 34-35.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 35-37.
 • GE: osa úsečky, střed úsečky.

Vlastivěda

 • Test – shrnutí ČR.
 • Pokračování, časová osa, pravěk.
 • Slovanské kmeny.

Přírodověda

 • Ekosystém louky.
 • Rostliny a živočichové.
 • Učebnice str. 44-47.

Pracovní činnosti

 • Bruslení.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu.

Hudební výchova

 • Kontrast gradace.

Tělesná výchova

 • Bruslení v Krnově.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 8. 2. jedeme bruslit. Sraz ve škole. Návrat v 11.00 hodin, pak se ještě učíme. S sebou teplé oblečení, dvoje rukavice, brusle, přilbu (lyžařskou nebo na kolo), svačinu a pití, věci na převlečení. Kluci si mohou vzít hokejky. Vybírám 50 Kč – doprava autobusem a vstupenka na ledovou plochu. Informace pošlu ještě EL-KOU.
 2. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.
 3. Pokud můžete, kupte dětem obyčejnou flashku. Budeme ji potřebovat v informatice (referáty, stahování informací).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vzory rodu ženského Tučňáci  Sloveso have
Rod střední pravopis Násobení dvojc. číslem Oběšenec barvy
Rod ženský pravopis Rychlotest Písnička
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA To be
Stromy a keře  Doba kamenná  
Polní plodiny a plevele Testy na ČR   
  Dějiny (seriál) Píseň „Na vlásku“

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top