Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2012

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského.
 • Doplňování koncovek, procvičování.
 • Pokračování v malém pracovním sešitě.
 • Učebnice str. 84-88.

Český jazyk – sloh

 • Četba a rozbor ukázek – věcné čtení.

Český jazyk a literatura

 • Střídavé čtení.
 • Obsah přečtené knihy, zápis do čtenářského deníku.
 • Čítanka str. 78-81.

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby.
 • Barvy.
 • Pracovní sešit str. 34-35.

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení.
 • Písemné násobení dvojciferným číslem.
 • Učebnice str. 35-37.
 • GE: trojúhelníková nerovnost.

Vlastivěda

 • Shrnutí ČR.
 • Nejstarší osídlení naší vlasti, Slované ( časová přímka).
 • Nosit 2. díl vlastivědy.

Přírodověda

 • Ekosystém pole, opakování.
 • Přírodní společenství – louka.
 • Učebnice str. 46.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Kotouly.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 31. 1. jedeme do kina. S sebou svačinu, pití a složku na vysvědčení. Dětem odpadá poslední hodina. Informace na EL-CE. Prosím potvrďte, jinak děti čekají v družině do 12. 20 hodin. Taktéž ve středu.
 2. Ve středu 8. 2. nás čeká bruslení v Krnově. Zkontrolujte a nachystejte brusle.
 3. V pátek 3. 2. jsou pololetní prázdniny. Družina v provozu od 7.00 do 15.00 hodin.
 4. Pokud můžete, kupte dětem obyčejnou flashku. Budeme ji potřebovat v infomatice (referáty, stahování informací).
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vzory rodu ženského Tučňáci  To be
Rod střední pravopis Násobení dvojc. číslem Sloveso have
Rod ženský pravopis  Rychlotest  Věty 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Barvy 
Polní plodiny a plevele  Test o ČR Písnička
Živočichové polí  Doba kamenná Oběšenec barvy

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top