Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména, shrnutí středního a ženského rodu.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Malý pracovní sešit pokračování.
 • Učebnice str. 91-94.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Český jazyk a literatura

 • Přednes textu zpaměti.
 • Vybrat si báseň na recitační soutěž.
 • Čítanka str. 84-87.

Anglický jazyk

 • Pracovní sešit, pokračování.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Slovní úlohy.
 • GE: pravoúhlý trojúhelník.

Vlastivěda

 • Dávní Slované.
 • Učebnice str. 5-6.

Přírodověda

 • Ekosystém louka – živočichové.
 • Učebnice str. 48-49.

Pracovní činnosti

 • Výrobek.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Poslechové činnosti.

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy, vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolovat věci do geometrie.
 2. Procvičovat učivo v plánu!!!
 3. Vybrat si vhodnou básničku k recitaci (alespoň 4 sloky). Přes jarní prázdniny naučit. Může být i z čítanky. Poradím.
 4. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Rod střední pravopis Násobení dvojc. číslem Věty s to be
Rod ženský pravopis Počítání s poh. postavami  I can 
Vyjmenovaná slova  Sestřel balónek Dům
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Nábytek 
Test – rostliny Doba kamenná Zvířata
Hádanky Dějiny – Kupec Sámo   

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top