Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Slovní druhy – slovesné kategorie
 • Texty populárně naučné, předčítání

Sloh

 • Blahopřání

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem (do 10 000)
 • G – pravý úhel, trojúhelník

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Vodstvo ČR

Přírodověda

 • Rostliny semenné – stavba těla (plod se semeny, typy plodů)

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Zima

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy, zpěv
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Cvičení na posilování těla

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  K procvičování učiva využívejte odkazy z plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top