Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy, slovesa – slovesné kategorie
 • Texty s vánoční tematikou – předčítání, video, audio ukázky

Sloh

 • Vánoční pozvánka

Matematika

 • Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem (do 10 000)
 • Čísla nad 10 000 – číselná osa, znázornění, rozvinutý zápis (uč. 2. díl)
 • Slovní úlohy
 • G – osová souměrnost

Vlastivěda

 • Počasí a podnebí ČR
 • Vodstvo ČR

Přírodověda

 • Rostliny semenné – stavba těla (plod se semeny, typy plodů)
 • Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Zima

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy, zpěv
 • Poslech
 • Vánoční besídka

Tělesná výchova

 • Vánoční besídka

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  K procvičování učiva využívejte odkazy z plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top