Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Slovesa
 • Slovesný čas, infinitiv
 • Slovesa zvratná

Český jazyk – sloh

 • Texty s vánoční tématikou

Anglický jazyk

 • Dl zadání učitele

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Vodstvo

Přírodověda

 • Rostliny

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou
 • Roznožka
 • Míčové hry
Matematika Český jazyk Vlastivěda
Násobení Slovesa Povrch ČR
Dělení Slovesné kategorie
Zvratná slovesa
Časujeme
Back To Top