Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý aj.
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění – osnova

Anglický jazyk

 • I’ve got a computer

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Písemné dělení 2 cif. číslem
 • Slovní úlohy
 • G: jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Třídění organismů – živočichové

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Rytmizace, melodizace, stylizace
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Překážkový běh
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 8. 12. půjdeme pracovat do dílny, budeme pracovat se dřevem, děti si donesou vhodné oblečení.
 • Děti si mají koupit dáreček pro spolužáka a donést ho do třídy do 15. 12.
 • Kontrolujte, prosím, pomůcky. Děti zapomínají.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovní druhy, diktát, druhy podmětu, vyjmenovaná slova

Obsah , obvod, zaokrouhlování, písemné dělení 2 cif. číslem

2. sv. válka, atentát na Heydricha, Lidice a Ležáky, testík

Třídění rostlin, třídění živočichů

 

Back To Top