Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12. 2021

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Čtení praktické a věcné přednes textu, hrdinové knih

Český jazyk – sloh

 • Orientační prvky v textu
 • Popis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Mut’s present

Matematika

 • Průměrná rychlost, slovní úlohy
 • Pamětné početní příklady
 • Písemné dělení 2 cif. číslem
 • G: obsahy a obvody, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Svícen

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Hudební improvizace
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Do pátku 17. 12. donést do školy dárek pro spolužáka či spolužačku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Shoda přísudku s podmětem, psaní n/nn,

Obsahy a obvody, písemné dělení 2 cif. číslem

Třídění živočichů 1, třídění živočichů 2,

Boj proti nacistům, opakování

 

 

Back To Top