Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno N, n, V, v.
 • Skládání ze složek.
 • Slabikář str. 16-22.

Psaní

 • Nácvik psaní slabik, slov.
 • Nácvik písmenka a.
 • Písanka 1. díl str. 12-18.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6.
 • Nácvik psaní číslice 6.
 • Procvičování geometrických tvarů.
 • Rozklad čísel.
 • Slovní úlohy.
 • PS 2. díl str. 1-8.

Prvouka

 • Počasí v zimě.
 • Svátky, tradice.

Pracovní vyučování

 • Stromeček – práce se dřevem.

Výtvarná výchova

 • Pečeme cukroví – malba.

Hudební výchova

 • Nácvik vánočních koled.

Tělesná výchova

 • Akrobacie.
 • Překážková dráha, cvičení v družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte ostrouhané tužky a pastelky v pouzdře, čistěte malou fólii.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Věty – hra Uspořádej čísla Zima
Zatoč si kolem! Počítání se zebrou Zimní radovánky
Skládej slova + do 6 Vánoční pexeso 
Doplň písmenko Procvičuj + do 6 Advent
Přečti věty Odčítání s antilopou Adventní kalendář ČT
Hláska a písmeno N – do 6
Hláska a písmeno V Počítání oveček
Čteme slova podle obrázků Práskni krtka – hra
ANO – NE
Slovní fotbal
Back To Top