Týdenní plán od 13. do 17. 12. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno V, v, Z, z.
 • Skládání ze složek.
 • Slabikář str. 21-24

Psaní

 • Nácvik psaní slabik, slov s a.
 • Nácvik písmenka o.
 • Písanka 1. díl str. 19-24.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 6.
 • Nácvik psaní číslice 7.
 • Procvičování geometrických tvarů.
 • Rozklad čísel.
 • Slovní úlohy.
 • PS 2. díl str. 8-11.

Prvouka

 • Zimní sporty.
 • Vánoce.

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoba, řetěz.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace.

Hudební výchova

 • Nácvik vánočních koled s doprovodem na rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč.
 • Přivolání pomoci, první pomoc při drobných poraněních.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si přinesou tašku na vyrobený stromeček ze dřeva.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Spoj obrázek a slovo Krokodýlí počítání Zima
Zatoč si kolem! Pexeso do 10 Zimní radovánky
Skládej slova + do 6 Vánoční pexeso 
Čtení s porozuměním Procvičuj + do 6 Advent
Přečti věty Geometrické tvary Adventní kalendář ČT
Obrázkové čtení – do 6
Čtení vět + a – do 6
Čteme slova podle obrázků Práskni krtka – hra
Skládáme slova – anagram Vánoční počítání
Back To Top