Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno Y, y, N, n.
 • Skládání ze složek.
 • Slabikář str. 12-17.

Psaní

 • Nácvik písmen l, m.
 • Písanka 1. díl str. 8-12.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost).
 • Doplňování druhého sčítance v příkladu.
 • Celé hodiny.
 • Rozklad čísel.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • PS str. 56-60.

Prvouka

 • Zima, Mikuláš.
 • PS str. 25 a 26.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – čertík.

Výtvarná výchova

 • Mikuláš , čert, anděl.

Hudební výchova

 • Správná výslovnost a správné dýchání při zpěvu.
 •  Nácvik písní Čerti v pekle, Vánoční přání.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vzad.
 • Cvičení s míči.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte ostrouhané tužky a pastelky v pouzdře, čistěte malou fólii.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Přiřaď slova Číselný obor 0-5 Zima
Slabiky Pro odvážné Zimní radovánky
Zatoč kolem a přečti větu! Procvičujeme počítání do 5 Vánoční pexeso 
Skládej slova Zašifrovaná slova
Ztracené písmenko
Co je na obrázku?
Písmeno a hláska Y, y
Procvičujeme slabiky
Čteme slova
Čteme věty
Back To Top