Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B – opakování
 • Vyjmenovaná slova po L + slova příbuzná

Anglický jazyk

 • At the shop
 • What do you like? I like … I don´t like …

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva 1. dílu učebnice
 • Násobilka
 • Písemné sčít. a odčít.
 • Zaokrouhlování
 • Vyvození počítání do 1000 – čtení, zápis čísel

Prvouka

 • Orientace v krajině, typy krajiny, voda v krajině, povrch – opakování, prověřování znalostí
 • Vánoce – tradice

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Vánoční ozdoby

Hudební výchova

 • Zpěv koled
 • Hra na flétnu
 • Poslech: J. J. Ryba

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím rodiče o zakoupení dárku v maximální hodnotě 50,- Kč vybranému spolužákovi vašeho školáka na vánoční besídku – děkuji.
 2. V úterý je opět plavecký kurz – vše jako obvykle (výuka je 1. a 5. vyučovací hodinu).
 3. Příští týden –  16. 12. jedeme na exkurzi na zámek Raduň, následuje návštěva opavského muzea se zdobením baněk – vše zatím dle plánu, držme si palce!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Chytáky po L Seřaď čísla do 1000 Vánoční zvyky
Procvičování vyjm. slov po L Porovnávání čísel do 1000 Vánoční dárek – Hurvajs

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top