Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B,L + slova příbuzná
 • Podstatná jména

Anglický jazyk

 • Christmas – Vánoce (slovní zásoba)

Matematika

 • Počítání do 1000 (zápis, čtení a porovnávání číslic)
 • Pamětné sčítání a odčítání stovek

Prvouka

 • Co nás baví
 • Povolání
 • Vánoce

Pracovní činnosti

 • Zdobení baněk – opavské muzeum

Výtvarná výchova

 • Vánoce – ilustrace k příběhu

Hudební výchova

 • Vánoční koledy – zpěv
 • Hra na flétnu – Rychle bratři…
 • Poslech: J. J. Ryba

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Posilovací cvičení celého těla
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Prosím rodiče o kontrolu pomůcek, velmi se rozjelo zapomínání.
 2. Ve čtvrtek 16. 12.  jedeme v rámci výuky na zámek Raduň, kde nás čeká vyprávění o vánočních zvycích, následuje přesun do opavského muzea a zdobení baněk. Návrat kolem 15. hodiny. Ještě upřesním.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Procvičování vyj. slov po L – doplňování Počítán do 1000 Struktura rodiny
Diktáty Porovnávání čísel do 1000 Česká mše vánoční
Podstatná jména Pamětné sčítání a  odčítání do 1000 Jak zpívali koledu – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top