Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po B
 • Vyvození vyjmenovaných slov po L

Anglický jazyk

 • At the shop – slovní zásoba
 • I like …, I don´t like…

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání – opakování
 • Zaokrouhlování čísel na 10

Prvouka

 • Orientace v krajině
 • Práce s mapou a kompasem

Pracovní činnosti

 • Výroba adventního kalendáře

Výtvarná výchova

 • Mikuláš, čert, anděl

Hudební výchova

 • Zpěv koled a zimních písni
 • Hra na zvonkohru, Orffovy nástroje , Bobotubes
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Hod jednoruč, obouruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek, děti zapomínají malé sešity do ČJ a M.
 2. Prosím rodiče, aby do školy poslali po dětech 11 bonbónů (lízátek….) do adventního kalendáře, děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po L Zaokrouhlování na desítky Práce s mapou a kompasem
Vyjmenovaná slova po L – řazení Procvičování násobení a dělení Orientace v přírodě
Známkované diktáty po L Násobilka, zaokrouhlování výsledku Bubáci a hastrmani – pohádka o čertech

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top