Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná, jejich význam. Psaní i, í/y,ý uvnitř slov. Uč. str. 32-34
 • Čtení: Charakteristika literární postavy, tiché čtení, správné frázování. Čítanka str. 42-47
 • Psaní: Opis a přepis, odstraňování nedostatků ve znacích písma. Písanka str. 17, 18

Anglický jazyk

 • My toys

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. PS str. 20-22, 25-26
 • Násobení a dělení v oboru násobilky do 100.
 • Polopřímky, vzájemná poloha přímek – rovnoběžky. PS str. 14, 15, 17

Prvouka

 • Ukončení kapitoly domov (prezentace míst v ČR).
 • Náš svět – myšlenková mapa, pranostiky.
 • PS str. 20

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou – zvíře

Výtvarná výchova

 • Kompozice ploch s využitím libovolných prvků

Hudební výchova

 • Noty a pomlky, zápis not.
 • Poslech: V. Novák: V Tatrách
 • Už ty pilky

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč i obouruč, driblink
 • Míčové hry, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

 • Doporučuji pravidelně číst knihu – příprava na prezentaci .
 • 23. 11.  – konzultační třídní schůzky v době od 15.30 do 17.30.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Řada VS po B Doplň tabulky Kraje ČR – skládanka Už ty pilky
Význam VS po B Doplň tabulky Mapa Moravskoslezského kraje Čas vánoční
Šibenice Sčítání a odčítání do 100
Příbuzná slova k VS po B Hodnotící testík
Chytáky Sčítání do 100
Hádanky VS po B +, – do 100 puzzle
Doplň správně
Krabice s VS
Diktáty
Back To Top