Týdenní plán od 6. 10. do 10. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Psaní ě/je – procvičování
 • Psaní předpon s, z, vz
 • str. 15

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu (prezentace svých slohových prací)

Anglický jazyk

 • Opakování předložek on/in/under
 • Abeceda – spelling (opakování)
 • Přivlastňovací „s“ (John´s)
 • Množné číslo podst. jmen

Matematika

 • Jednotky hmotnosti – testík
 • Písemné násobení 2, 3, 4 ciferným činitelem
 • str. 30-33
 • G – trojúhelníky, str. 29

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. stol.
 • Spolky, Národní divadlo

Přírodověda

 • Energetické suroviny
 • Energie v životním prostředí

Pracovní činnosti

 • Projekt Stage 14 – návrh bytu

Výtvarná výchova

 • Projekt Stage 14 – návrh bytu

Hudební výchova

 • Hudební nauka
 • Intonace 

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod 

Doplňující informace pro rodiče

1. Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ.

2. Zkontrolujte, prosím, pouzdra – psací potřeby (i náhradní), nůžky, lepidla, pravítka. Stále ještě někteří jedinci nemají obaleny učebnice a sešity.

3. Dbejte na přípravu dětí do vyučování, využívejte odkazy na procvičování učiva.

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Doplňujeme ě/je  Jednotky hmotnosti Romantismus Nerost. sur. kolem nás
Předpona s nebo z Písemné násobení Národ sobě  
 mě/mně Matematika jinak Opakování historie  
       

 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top