Týdenní plán od 13. 10. do 17. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Procvičování psaní předpon a přípon
 • Pravopis souhláskových skupin

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Parts of body

Matematika

 • Písemné násobení
 • Přímá úměrnost
 • Jednotky času
 • G – trojúhelník, obvody obrazců

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848
 • str. 16-17

Přírodověda

 • Elektrická energie, elektrárny
 • str. 19-20

Pracovní činnosti

 • Projekt STAGE 14

Výtvarná výchova

 • Projekt STAGE 14

Hudební výchova

 • Avignonský most – nácvik písně

Tělesná výchova

 • Hod, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte dětem školní potřeby – především do rýsování.

 

Odkazy na  procvičování učiva
Český jazyk Matematika Informatika
Předpona s nebo z Písemné násobení Procvičování
Vyber správně Matematika jinak Vyber správně
Pravopisná cvičení Úlohy s obvody  

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top