Týdenní plán od 29. 9. do 3. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Odvozování slov předponami a příponami
 • str. 14-16

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu
 • str. 17

Anglický jazyk

 • Opakování: abeceda (spelling), člen a/an
 • Nové učivo: classroom instructions (rozkaz. zp.)
 • Slovíčka 1D, předložky on/in/at

Matematika

 • Jednotky délky – testík
 • Jednotky hmotnosti
 • str. 25-28
 • G – čtverec, obdélník, úhlopříčky (vlastnosti úhlopříček)
 • str. 22-23

Vlastivěda

 • Národní obrození 
 • Opakování – test

Přírodověda

 • Rudy
 • Energetické suroviny
 • str. 16-18

Pracovní činnosti

 • Podzimníček (potřebné věci máte uvedeny na Elce)

Výtvarná výchova

 • Podzim

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka, odpověď

Tělesná výchova

 • Turistika a pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

1. Tento týden strávíme jedno dopoledne v přírodě – den upřesním dle počasí, informace budou na Elce.

2. Ve středu proběhne sběr víček.

 

Procvičování učiva
Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Pravopisná cvičení Jednotky délky Národní obrození Opakování
Předpony 1  Jednotky hmotnosti Obrození – video Hádanky
 Předpony 2      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top