Týdenní plán od 6. 1. do 10. 1. 2014

 

Čtení

 • Vázané spojování slabik.
 • Čtení slov s předložkami.
 • Vyvození Z, z a dvojhlásek au, ou.
 • Slabikář str. 46-49.

Psaní

 

 • Procvičování písmen, slabik, slov.
 • Pokračování v písance.

 

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 7.
 • Řešení slovních úloh.
 • Nácvik čísla 8 a číselná řada do 8.
 • Učebnice str. 6-9.

Prvouka

 • U babičky a dědy.
 • Zimní radovánky.

Pracovní vyučování

 • Záložka do knihy.

Výtvarná výchova

 • Sněhulák.

Hudební výchova

 • Správna výslovnost a dýchání.
 • Zima, zima tu je.

Tělesná výchova

 • Posilování svalů dolních končetin.
 • Cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Zkontrolujte pouzdra, vyčistěte tabulky.
 • Nezapomeňte dát dětem v pondělí cvičební úbor se švihadlem.
 • Rozmyslete si lyžařský výcvik.
                                                                                                                             Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top