Týdenní plán od 13. 1. do 17. 1. 2014

 

Čtení

 

 • Čtení slov s předložkami.
 • Vyvození písmen H,h a Š, š.
 • Slabikář str. 50-55.

 

Psaní

 • Přepis a opis slov.
 • Psací n,N a d.
 • Písanka č. 2 str. 31-32.
 • Písanka č. 3 str. 1-3.

Matematika

 • Číselná řada 0-8.
 • Porovnácání čísel.
 • Sčítání do 8.
 • Řešení slovních úloh.
 • Matematika str. 10-12.

Prvouka

 • Živočichové v zimě.
 • V zimě – opakování.

Pracovní vyučování

 • Modelování – výjev z pohádky.

Výtvarná výchova

 • Smutná a veselá holka.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.
 • Na tý louce zelený.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry ve družstvech,
 • Cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Některým dětem dopisuje pero a fix, kupte jim nové.
 • Kontrolujte pravidelně pouzdro, strouhejte pastelky a tužky.
 • Plaťte fond na leden (30. 1. jedeme do Krnova do kina – vstupné a autobus 100,- Kč, zaplatím z fondu).

 

                                                                                                                             Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top