Týdenní plán od 16. 12. do 20. 12. 2013

Čtení

 • Čtení slov s K, k.
 • Vyvození písmenka R, r a V, v.
 • Slabikář str. 41-45.

Psaní

 • Přepis a opis slov a vět.
 • Psací j, J.
 • Písanka str. 24-26.

Matematika

 • Číselná osa 0-7.
 • Porovnávání čísel.
 • Sčítání a odčítání do 7.
 • Slovní úlohy.
 • Matematika str. 5-7.

Prvouka

 • Vánoce.

Pracovní vyučování

 • Vánoční přáníčko.

Výtvarná výchova

 • Vánoce.

Hudební výchova

 • Koledy.
 • Koncert.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.
 • Kotoul vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně čtěte a skládejte ze složky.
 • Dbejte na úpravu v písance i v malém matematickém sešitu při psaní domácích úkolů.
 • V pondělí 16. 12. máme koncert, vstupné 40,- Kč (Zaplatím dětem z fondu za prosinec, proto jej doplaťte.).
 • Od 20. 12. 2013 do 5. 12. 2014 mají děti prázdniny. Do školy půjdou v pondělí 6. 12. 2014.
 • Přeji všem klidné Vánoce.

Jana Vyležíková, třídní učitelka.

Back To Top