Týdenní plán od 5.4. do 9.4.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Sloh – vyprávění zážitků z jarních svátků
 • Čtení – povídky o dětech
 • Psaní str.16

Anglický jazyk

 • Vegetables – zelenina, slovní zásoba

Matematika

 • Násobení v oboru mimo násobilku
 • Procvičování geometrie
 • Slovní úlohy složené

Prvouka

 • Živočichové

Pracovní činnosti

 • Modelování

Výtvarná výchova

 • Malování na sklo

Hudební výchova

 • Příprava na pěveckou soutěž, nová píseň

Tělesná výchova

 • Švihadla – přeskoky, podlézání a přelézání překážek, šplh, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme do Krnova na pohádku, odjezd v první vyuč. hodině, vyučování končí podle rozvrhu, děti si mohou vzít peníze na občerstvení v kině.

                           Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top