Týdenní plán od 12. 4. do 17. 4.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v, psaní předpony vy
 • Sloh – Tvoření osnovy k článku v čítance
 • Čtení – obsah čteného – reprodukce prózy zpaměti
 • Psaní – písanka str. 17, 18

Anglický jazyk

 • I am writing – já píšu
 • ingové tvary slovesa

Matematika

 • Násobení násobků deseti(60, 70, 80, 90)
 • Slovní úlohy – nákup v obchodech
 • Geometrie – přenášení a porovnávání úseček kružítkem

Prvouka

 • Stavba těla živočichů
 • Ochrana živočichů
 • Vyhynulá zvířata

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a přesazování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Oblíbené zvíře – barvy, uhel

Hudební výchova

 • Sólo a orchestr, píseň Vyletěla holubička str. 21

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, posilovací cviky na břišní, zádové svaly, hra košíková

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 14. 4. proběhne pedagogická rada s čtvrtletním hodnocením žáků a ve čtvrtek budou mít žáci zapsány v žákovských knížkách hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí, prosím o podepsání známek v ŽK, TŘÍDNÍ SCHŮZKA bude až  19. května. 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top