Týdenní plán od 29.3. do 2.4.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s – procvičování
 • Vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu
 • Čtení – tradice jarních svátků
 • Psaní – písanka str. 15

Anglický jazyk

 • Vegetables – zelenina
 • Sesstavení jídelníčku v anglickém jazyce

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – porovnávání úseček pomocí kružítka

Prvouka

 • Opakování o rostlinách, poznávání rostlin

Pracovní činnosti

 • Velikonoční výzdoba – kočičky z vajíček

Výtvarná výchova

 • Obrázky na skle

Hudební výchova

 • Nevyučovalo se

Tělesná výchova

 • Vzájemné porovnávání výkonů obou skupin ve vybíjené a přehazované

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 7.4. jedeme do Krnova na filmovou pohádku Dešťová víla – vybíráme 50 korun (vstupné a doprava), vyučování tento týden končí ve středu.

Přeji všem žákům i jejich rodičům pěkné a veselé jarní svátky.

                        Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top