Tydenni plán od 5. do 9. prosince

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b a l
 • Podstatná jména rod, číslo, životnost
 • Učebnice str. 54-58

Sloh

 • Popis práce

Čtení a psaní

 • Ilustrace, plynulé čtení

Anglický jazyk

 • 10. lekce: časové údaje
 • What time is it?

Matematika

 • Násobilka pamětně, rychlejší spoje
 • Sčítání a odčítání celých stovek do 1000
 • Učebnice str. 64-65
 • Rovina – rovinné útvary, str. 62

Prvouka

 • Povolání
 • Opakování – Náš svět (PS str. 27,28)
 • Advent, Mikuláš – str. 22

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – Mikuláš

Výtvarná výchova

 • Vánoční kapr

Hudební výchova

 • Hudba umělá a lidová
 • Testík z hudební teorie+zápis not

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Pořiďte, prosím, dětem nožík na papírořez.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top