Týdenní plán od 28. listopadu do 2. prosince

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b a l, procvičování
 • Vyhledávání slov příbuzných, odůvodńování
 • Učebnice str. 51-54

Anglický jazyk

 • Who is this?

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000, čtení a zápis trojciferných čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání do 100
 • Porovnávání
 • str. 59-62
 • Vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Volný čas, co nás baví
 • Povolání
 • str. 20-21

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – výroba zápichů do květináčů

Výtvarná výchova

 • Výzdoba třídy – ozdoby

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky
 • Zápis not do notové osnovy

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, ručkování

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte denně násobení a dělení, některým dětem dělá rychlejší tempo potíže. Také je potřeba kontrolovat vybavení pouzder a dohlédnout na přípravu na vyučování.

V pátek 9. prosince je pro děti připraven v tělocvičně ZŠ Kloboukový karneval.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top