Týdenní plán od 5. do 9. května

Český jazyk

 • Věta hlavní, vedlejší
 • Větné členy
 • str. 132-134

Český jazyk – sloh

 • Ředitelské volno

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • str. 35-36

Vlastivěda

 • Opakování sev. a záp. Čech – test
 • Jižní Čechy
 • str. 27-31

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – pokračování

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Operka

Tělesná výchova

 • Atletika – hod kriketovým míčkem (zášvih paže,
  spojit rozběh s hodem)

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 8. května je státní svátek, v pátek pak opět ředitelské volno. 14.-15. května jedeme na školní výlet.

Back To Top