Týdenní plán od 12. do 16. května

Český jazyk

 • Věty hlavní, vedlejší
 • Spojovací výrazy
 • Grafické znázornění vět, vzorce souvětí
 • str. 136-138

Český jazyk – sloh

 • Zpráva
 • str. 141

Anglický jazyk

 • Opět nedodáno

Matematika

 • Násobení a dělení deset. čísel přirozenými
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • G – vzájemná poloha dvou kružnic
 • str. 34, 38-39

Vlastivěda

 • Orientace na mapě + slepá mapa (města, řeky, pohoří ze sešitu)

Přírodověda

 • Výroba železa, skla

Pracovní činnosti

 • Výlet

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury (Praha)

Hudební výchova

 • Budulínek

Tělesná výchova

 • Výlet – turistika

Doplňující informace pro rodiče

Ve dnech 14. – 15. května jedeme na školní výlet, potřebné informace dostanou děti na lístečcích v pondělí. Sledujte také Elku, v případě nejasností mi napište.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top