Týdenní plán od 28. dubna do 2. května

Český jazyk

 • Čárka ve větě jednoduché, v souvětí
 • Spojovací výrazy
 • str. 129-132

Český jazyk – sloh

 • Ředitelské volno

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • str. 32-33

Vlastivěda

 • Západní Čechy
 • str. 23-26

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – pokračování

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Nácvik čarodějnických písní

Tělesná výchova

 • Kopaná

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu proběhne Rej čarodějnic, ve čtvrtek je státní svátek, v pátek uděleno ředitelské volno.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top