Týdenní plán od 5. do 9. dubna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 82-83
 • Dědeček a babička
 • slabiky DĚ, TĚ NĚ
 • rodinné vztahy

Psaní

 • Písanka str. 23-25
 • písmeno E
 • procvičování probraných písmen

Matematika

 • PS str. 4-6
 • sčítání a odčítání do 10
 • slovní úlohy
 • číselná řada
 • porovnávání číse
 • počítání s mincemi

Prvouka

 • Ps str. 36
 • ptáci
 • opakování učiva(stavba rostlin, jarní květiny, roční období, dny v týdnu)
 • v případě příznivého počasí vycházka

Pracovní vyučování

 • práce s drátkem

Výtvarná výchova

 • přilétají ptáci – kresba

Hudební výchova

 • opakování písní Vodník, Nové boty, Žežulka

Tělesná výchova

 • přeskoky švihadla
 • manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 7. dubna filmové představení v Krnově. Kdo ještě nezaplatil, přinese 50 Kč. Do školy si děti přinesou jen pouzdro, papuče a svačinu.
 • Doporučuji stále procvičovat sčítání a odčítání do 10.
 • Ve čtení pro kamarády budeme pokračovat od 12. dubna. S dětmi dohodneme pořadí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top