Týdenní plán od 12. do 16. dubna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 84-87
 • S třídou do pravěku
 • slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • čtení  vět se správnou intonací

Psaní

 • Písanka str. 26-31
 • slabiky bě, pě, vě, mě
 • přepis, opis
 • diktát písmen

Matematika

 • PS str. 7-9
 • sčítání v oboru čísel do 20
 • slovní úlohy
 • početní diktát na sčítání a odčítání do 10

Prvouka

 • PS str. 36-37
 • ptáci – části těla
 • ptáci stěhovaví. stálí

Pracovní vyučování

 • práce s papírem a přírodním materiálem – ptáček

Výtvarná výchova

 • přílet ptáků

Hudební výchova

 • notová osnova
 • nácvik písně Jarní slunce

Tělesná výchova

 • přeskoky švihadla
 • manipulace s míčem
 • překonávání překážek

Doplňující informace pro rodiče

 • Pokračujeme v nácviku pohádky. Děti se postupně učí svou roli zpaměti. Je potřeba mluvit zřetelně a nahlas.
 • Doporučuji procvičovat psací písmena, některá si děti těžko vybavují.
 • Procvičujte s dětmi rychlé sčítání a odčítání do 10.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top