Týdenní plán od 29. března do 2 dubna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 80-81, 98-99
 • Dědeček a babička
 • slabiky DĚ, TĚ, NĚ
 • pokračujeme v nácviku pohádky

Psaní

 • Písanka str. 20-22
 • slabiky dě, tě, ně, písmeno Y
 • opis z tabule

Matematika

 • PS str. 2-3
 • číselná řada 0-20
 • diktát čísel 11-20
 • slovní úlohy

Prvouka

 • jarní práce na zahradě
 • nářadí, které používáme při práci na zahradě
 • stavba rostlin, jarní květiny – procvičování

Pracovní vyučování

 • prázdniny

Výtvarná výchova

 • slepička

Hudební výchova

 • nácvik písně Nové boty
 • rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • manipulace s míčem
 • přeskoky švihadla

Doplňující informace pro rodiče

 • 1.-5. 4. velikonoční prázdniny, 6. 4. ředitelské volno. Školní družina je v provozu od 7,00 do 15,00 hodin, v provozu je i školní jídelna.
 • 7. 4. kino Krnov – pohádka Dešťová víla, vstupné a jízdné 50Kč. Odjezd od školy 7, 45 hodin, návrat kolem 10,30 hodin.
 • V pondělí čte dětem Verunka, v úterý Adélka a ve středu Matěj. Po prázdninách začneme druhé kolo čtení kamarádům.
 • Skáčeme přes švihadlo. Doporučuji trénovat i doma. Koordinace pohybů je pro děti důležitá.
 • Všem přeji krásné prožití svátků jara.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top