Týdenní plán od 5. do 9. března 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s.
 • Procvičování podstatných jmen – pád,číslo, rod.
 • Procvičování sloves – osoba, číslo, čas.
 • Uč. str. 92-96
 • Čtení – divadlo, jeviště, hlediště, herec, divák.
 • Psaní – písanka str.7, 8.
 • Sloh – přirovnání.

Anglický jazyk

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100.
 • Písemné odčítání do 1000.
 • Úsečka, kružnice, střed, poloměr a průměr.

Prvouka

 • Živé organismy a houby.
 • Uč. str. 36, 37 a PS str.44, 45

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – divadelní představení.

Výtvarná výchova

 • Hra s geometrickými tvary dle vlastní představy (geometrické obrazce včetně kružnice).

Hudební výchova

 • Pěvecké dělení slov.

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu – válení, házení, pokládání plných míčů, soutěže ve družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 • 7. 3. – Pojedeme na divadelní představení pohádky Popelka do Opavy. Vstupné je 60 Kč, dopravu hradí SRPDŠ. Děti si vezmou vhodné oblečení, přezůvky, svačinu, pití. Nebudeme potřebovat učebnice.
 • 7. 3. – konzultační třídní schůzka od 15.30 do 17. 30.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Vyjm. slova po s – přehled Písemné sčítání Houby
Vyjm. slova po s – řada Malá násobilka Kvíz
Vyjmenovanáslova po s Písemné odčítání  
Šibenice Písemné odčítání 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top