Týdenní plán od 20. do 24. února 2012

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Procvičování vyjmenovaných slov po b, m, l, p
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod
 • Uč. str. 89-91
 • Čtení – dramatizace, improvizace
 • Psaní – písanka str. 5, 6
 • Sloh – rozvíjení vyjadřovacích schopností (Pohádka o Budulínkovi)

Anglický jazyk

  Matematika

  • Písemné sčítání trojciferných čísel
  • Pamětné odčítání trojciferných čísel
  • Kružnice – rýsování kružnice s daným poloměrem
  • Uč. str. 93-96

  Prvouka

  • Opakování učiva – Podmínky života

  Pracovní činnosti

  • Příprava jednoduché přesnídávky

  Výtvarná výchova

  • Sněhové vločky

  Hudební výchova

  • Rozšiřování hlasového rozsahu

  Tělesná výchova

  • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí, chůze na obrácených lavičkách. cvičení na žebřinách

  Doplňující informace pro rodiče

  • 22. 2. – Bruslit NEPOJEDEME, termín přesunut na březen.
  • 22. 2. – Příprava jednoduché přesnídávky – děti si přinesou 15 Kč na suroviny
  • 27. 2. – 2. 3. – jarní prázdniny

  PROCVIČUJ SI UČIVO

  Jazyk český Matematika
  Simpsnovi Písemné sčítání
  Basket Brouk
  Přísloví s pádovými otázkami Formule
  Slovesa Násobení s tučňáky
  Back To Top