Týdenní plán od 12. do 16. března 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s.
 • Procvičování – podstatná jména, slovesa.
 • Uč. str. 97-99
 • Čtení – fantazie a skutečnost.
 • Psaní – písanka str. 9, 10.
 • Sloh – vyprávění pohádky podle osnovy (Popelka).

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100.
 • Procvičování -písemné sčítání a odčítání.
 • Přímka, polopřímka, úsečka.
 • Uč. str. 100-105

Prvouka

 • Společné znaky rostlin.
 • Uč.str. 38-39

Pracovní činnosti

 • Pěstování některých plodin – klíčivost semen – vysazování do půdy.

Výtvarná výchova

 • Mlýnek – tuž, vodové barvy.

Hudební výchova

 • Rytmické doprovody na Orfovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblinkem – snížený postoj, pohyb zápěstí, hraní prsty, střídání rukou, výška driblování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek do geometrie – řádně ostrouhané tužky, kružítko, vhodné pravítlo.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Vyjm. slova a slova příbuzná Násobení a dělení
Psaní i/y po s Příklady s kontrolou
Pády podstatných jmen Sestav příklad
Slovní druhy Výšlap

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top