Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Český jazyk

 • Opakování učiva z 2. ročníku.
 • Věta, slovo, slabika.
 • Sl. – vyprávění.

Anglický jazyk

 • Greetings – pozdravy, vazba: I´m (vyučuje J. Samli)

Matematika

 • Opakování učiva z 2. ročníku.
 • G – bod, přímka.

Prvouka

 • Domov, bydliště a jeho okolí.

Pracovní činnosti

 • Podepisování a obalování sešitů.

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Poučení o bezpečnosti a chování během plaveckého výcviku.

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí 5. 9. se již učíme podle rozvrhu, žáci mají 5 vyuč. hodin.
 • Ve středu 7. 9. jedeme plavat  – s sebou: plavky, ručník, plav. čepici. Učíme se 2 hodiny – Aj a Čt.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk

Matematka

Prvouka

Pořadí vět Sčítání do 100 Cesta do školy
Druhy vět Odčítání do 100 Pravidla pro chodce
Back To Top