Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2016

Český jazyk

  • Vyprávění.

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se.

Matematika

  • Nevyučuje se.

Prvouka

  • Školní řád.

Pracovní činnosti

  • Rozdávání učebnic.

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se.

Hudební výchova

  • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

  • Ve čtvrtek 1. 9. mají děti vyučování jen od 7:45 do 8:30 hod. Příjdou bez aktovek.
  • V pátek 2. 9. mají žáci jen 4 hodiny. Přinesou si vybavený kufříky, pouzdro, sešity, aktovku na učebnice a přezůvky v pytlíku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top