Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Čtení

 • Jazykové, zrakové a sluchové cvičení
 • Vyvození písmene – s

Psaní

 • Uvolňovací cviky – rovné čáry, kruhy, tečky, oblouky a smyčky
 • Hygiena psaní    –  správné držení těla, správný uchop tužky

Matematika

 • Číselná řada, dokreslování počtu

Prvouka

 • Téma: Jsem školák

Pracovní vyučování

 • Poučení o bezpečnosti a hygieně práce (stříhání, šití, lepení)

Výtvarná výchova

 • Vodové barvy – střídání barevných čár

Hudební výchova

 • Dechové cvičení, pohybová hra

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti, základní povely

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám – kufřík na Vv a tašku s věcmi na Tv. Neplatí pro ty, kteří již donesli.
 2. Budeme potřebovat každý den – tabulku s fixem, složku na písmenka, mléčnou fólii.
 3. Domácí úkoly budou v tyto dny – Po, Út, Čt, Pá. Středa je den bez dú.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

Matematika Český jazyk
Porovnávej počet Řádek, sloupec

Text

Back To Top