Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Čtení

 • Upevňování spoje hláska a písmeno. Vyvození písmene – L,l.
 • Poslech čteného textu, při vyprávění tvoří krátké věty. Rozpočítadla.
 • Pravolevá orientace (dále v prostoru – nahoru, dolů, vpravo, vlevo).

Psaní

 • Uvolňovací cviky – svislé a šikmé čáry, vlnovky, srdcovky.
 • Upevňování návyků – správné sezení, držení psacích potřeb.

Matematika

 • Určování počtu, dokreslování.
 • Číselná řada od 1 – 4, čtení čísel, pojmy – nad, pod, vlevo, vpravo.
 • Pracovní sešit str. 5 – 8.

Prvouka

 • Školní režim – návyky a činnosti ve škole.

Pracovní vyučování

 • Práce s plastelínou, poznávání vlastností materiálů.
 • Hnětení, stlačování, válení.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro rytmus a řazení.
 • Pruhované tričko.

Hudební výchova

 • Pohyb s hudbou – Zlatá brána. Písnička – Adámku náš.
 • Nejjednodušší doprovod na Orffovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Nástup, nástup na rozcvičku, nástup do družstev, závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od tohoto týdne už budeme dodržovat rozvrh třídy.
 2. Vyučování končí v 11.25, v pondělí ve 12.10 hod.
 3. 15. 9. v 16.15 hod. se sejdeme s rodiči ve třídě 1.A na společné třídní schůzce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka
Počítáme do 3 Hláska, písmeno – S,s O řepě
Číselná řada do 5 Hláska, písmeno – L,l Kam patří?

Text

Back To Top