Týdenní plán od 29. 8. do 2. 9. 2016

Čtení

  • Živá abeceda – seznámení.

Psaní

  • Nevyučuje se.

Matematika

  • Nevyučuje se.

Prvouka

  • Seznámení se spolužáky, otrientace v budově školy, bezpečnost

Pracovní vyučování

  • Kontrola pomůcek.

Výtvarná výchova

  • Volné téma.

Hudební výchova

  • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

  1. 1. 9.  –  Slavnostní zahájení školního roku v 7:45. Informace pro rodiče.
  2. 2. 9.  –  Kontrola pomůcek, orintace ve škole, bezpečnost.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Text

Back To Top