Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Čtení

 • Jazyková, zraková a sluchová cvičení, vyvození písmene S

Psaní

 • Hygiena psaní (správný úchop, sezení, sklon sešitu), uvolňovací cvičení (volná linie, kruhy, tečky, oblouk, smyčky…)

Matematika

 • Číselná řada, dokreslování počtu

Prvouka

 • Jsem školák

Pracovní vyučování

 • Osvojování si bezpečnosti a hygieny při práci

Výtvarná výchova

 • Vodové barvy – škola

Hudební výchova

 • Dechová a rytmická cvičení, hudební hry

Tělesná výchova

 • Seznámení se zásadami bezpečnosti v tělocvičně, základní povely a signály

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Prosím obalte dětem pracovní sešity, včetně malého deníčku.
 2. Do aktovek dětem přibalte tabulky, fólie, složku na písmenka a polštářky, děti si je budou nechávat ve škole (netýká se těch, co již ve škole všechno mají).
 3. Pozorně sledujte ELKU – domácí úkoly budou zadávány již od pondělí.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Rozvoj zrakového vnímání Předmatematické představy

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top