Týdenní plán od 29. 8. 2016 do 2. 9. 2016

Čtení

  • Nevyučuje se

Psaní

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Nevyučuje se

Prvouka

  • Škola – orientace, třída, spolužáci

Pracovní vyučování

  • Bezpečnost a hygiena

Výtvarná výchova

  • Relaxační kresba

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

  1. 1. 9. –  slavnostní zahájení školního roku, seznámení s ELKOU, základní informace o pracovních sešitech, rozvrhu, pomůckách
  2. 2. 9. – třídnické práce, orientace ve škole, seznámení se s Živou abecedou

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top